Autodesk Revit – Řezná rovina sloupu pro půdorys

V případě některých stavebních konstrukcí (sloupů) se může při prostupování napříč několika podlažími vyskytnout „zádrhel“ se zobrazováním jejich skutečných průřezů. Obvyklým výsledkem bývá nerespektování měnícího se průřezu v jednotlivým pohledech půdorysů.

Součástí definice některých uživatelských rodin (kategorie Konstrukční rámová konstrukce, Konstrukční sloupy, Sloupy) je parametr – Zobrazit v půdorysech řeznou rovinu rodiny (Ano/Ne). Pomocí tohoto nastavení můžete řídit, jaký průřez sloupu bude v půdorysu v projektu nakonec zobrazen.

Na následujících obrázcích jsou ukázky sloupu s různými konzolami po výšce a jejich zobrazování v jednotlivých půdorysech. Do řešení výběru nejvhodnějšího zobrazení řezu se zapojuje několik nástrojů a to jak v rodině samotné, tak i v rámci nastavení pohledu půdorysu v projektu.

Nástroje, ovlivňující řešení požadovaného průřezu

V rodině

  • vybrané kategorie rodiny – Konstrukční rámová konstrukce, Konstrukční sloupy, Sloupy
  • parametr Zobrazit v půdorysech řeznou rovinu rodiny
  • úprava Rozsahu pohledu v pohledu Půdorys podlaží

V projektu

  • parametr v půdorysu Rozsah pohledu
  • parametr v půdorysu Hloubka ořezání

Porovnání stejného sloupu s různými nastaveními a výsledným průřezem

Na obrázku níže se průřez u neoznačeného sloupu vpravo zobrazuje v různých podlažích stále stejně. Je to proto, že v rodině sloupu byla nastavena výška roviny referenčního podlaží na hodnotu 13m (vysoko nad všemi konzolami a uskočení průřezu). Levý, označený sloup je zde pro srovnání, jak se naopak mohou průřezy po výšce měnit i v jednotlivých půdorysech.

Ukázky různých nastavení ovlivňujících výsledný průřez sloupem

Obrázek 1: 3D  pohled se vzhledem sloupu (obsahuje různé konzoly se změnou průřezu)

Obrázek 2:sloup prochází několika podlažími (s naznačením řezných rovin každého podlaží)

Obrázek 3: půdorys 1.NP (řezná rovina pohledu nastavená na standardní úroveň 1,2m)

 

Obrázek 4: – půdorys 2.NP (řezná rovina pohledu nastavená na standardní úroveň 1,2m)

 

Obrázek 5a: – půdorys 3.NP (řezná rovina pohledu nastavená na standardní úroveň 1,2m)

Obrázek 5b: – stejný půdorys (z obr.5a), jen s vypnutou hloubkou ořezání

Obrázek 6: – vypnutím parametru v rodině se řez řídí řeznou rovinou půdorysu projektu

Obrázek 7: – s řeznou rovinou si můžete pohrát i v rodině. Různá výška rozsahu pohledu ovlivňuje řez jednak v rodině a také i v projektu. Parametr Zobrazit v půdorysech řeznou rovinu rodiny je potřeba zapnout.

Obrázek 8: – průřez z nastavené řezné roviny v rodině se může přenášet i do projektu (bez ohledu na nastavení řezné roviny pohledu půdorysu). Parametr Zobrazit v půdorysech řeznou rovinu rodiny je potřeba zapnout.