Využití návrhů ze Sketchupu v Revitu

Sketchup stále zůstává oblíbeným programem zejména pro základní návrhy objektů a taktéž pro design nábytku a obecně interiéru pro své intuitivní rozhraní a jednoduchost použití, což umožňuje rychlé vytváření a úpravy 3D model bez složitějšího nastavování.

Není tomu tak dávno, co návrhy vytvořené ve Skechupu byly konečnou, a s další fází projektu se pokračovalo od nuly. Taktéž návrhy interiéru a nábytku byly samostatnou kapitolou, která se dále dohromady s celým projektem nevyužívala. To už naštěstí není nutné a v dnešním článku si ukážeme postupy, jak tyto návrhy naplno využít v Revitu.

V současné době jsou možné v podstatě tři způsoby – export v některém z možných formátů ze Sketchupu, přímý import modelu Sketchup do Revitu, import pomocí aplikace FormIt. Pro ukázku jsem použil model obývacího pokoje od ritika B. ze Sketchup warehouse a pro export byla využita zkušební verze Sketchup 2023.

Model ve Sketchupu
Model obývacího pokoje ve Sketchupu

1. Export ze Sketchupu

Sketchup umožňuje v základu export do formátů 3ds, DWG, DXT, DAE, FBX, KMZ, IFC, TRB, OBJ, STL a WRL. Pro náš účel jsou zajímavé formáty DWG a IFC, případně OBJ, protože ty „umí“ Revit  nativně načíst. Jak si ovšem ukážeme, tak to umí, je v uvozovkách oprávněně, protože jsou s tím spojena jistá omezení (alespoň prozatím). Pro účel testu jsem udělal export do DWG (v AutoCADu si můžete vyzkoušet, že export nyní sebou nese textury pokud chcete) a IFC (původnímu modelu odpovídají pouze barvy, textury sebou IFC nenese a možnosti nastavení jsou minimální).

Pro načtení modelu do Revitu pro test použijeme standardní nástroj Připojit formáty CAD (v případě DWG je ještě možnost načíst model do rodiny a jako rodinu teprve model vložit do projektu, nicméně co se týče načtených informací je výsledek stejný). IFC načítáme pomocí Připojit IFC. Výsledek je níže na obrázku – DWG si do Revitu bohužel nepřeneslo textury, v IFC je i o poznání méně informací o barvách. Z testovaných verzí IFC vyšla lépe verze 2×3. DWG má 12 MB, RVT soubor z IFC 2×3 55 MB.

Model pokoje v Revitu z importu DWG a IFC

2. Přímý import do Revitu

Revit má už nějakou dobu možnost přímo načíst soubory typu skp. S novými verzemi se tento import zlepšuje a zejména zrychluje. Pokud srovnáme rychlost přímého importu Revitu např. verze 2022 a 2024, tak rozdíl je opravdu velký. Výsledek je lepší, než při importu DWG či IFC. Nicméně jsou tu pořád jisté nedostatky:

  • Materiály jsou sice importovány, ale jejich definice je neúplná, protože chybí textury. Řešením by bylo pouze textury u každého materiálu ručně znovu přidat a načíst
  • Jsou zobrazeny čáry sítě a jelikož nejsou vedeny jako samostatná podkategorie, nelze je ani jednoduše vypnout

Výsledek vidíme na přiloženém obrázku.

Výsledek přímého importu ze Sketchupu

3. Import pomocí FormItu

Autodesk FormIt je aplikace podobná Sketchupu, slouží ke stejnému účelu a její hlavní výhodou je úzká spolupráce s Revitem, kdy modely či úvodní objemové studie lze přímo dále rozvíjet v Revitu. A ačkoli se přímý import stále zlepšuje, tak už pár let je import modelů ze Sketchupu pomocí FormItu tím nejlepším způsobem.

Postup je následující:

  • V aplikaci FormIt importujeme model ze Sketchupu
  • Můžeme jej pomocí nástrojů FormItu upravovat, podobně jako ve Sketchupu
  • Model uložíme jako model FormItu
  • Připojíme do Revitu pomocí funkce Připojit CAD, anebo vložíme pomocí funkce Formit 3D náčrt v menu Objemy a pozemek
Model ve FormItu
Model z FormItu v Revitu

 

 

 

 

 

 

Na ukázce vidíme, že import takto splňuje všechny požadavky – přenesly se přímo textury a hrany geometrie nejsou zobrazeny a výsledek odpovídá přesně původnímu zobrazení ve Sketchupu. Takto vložené modely interiéru můžeme snadno využít v projektu stavebního objektu a následně jej můžeme prezentovat a třeba i projít ve virtuální realitě pomocí Enscape.

Vizualizace Enscape
Využití modelu interiéru v Revitu s vizualizací v Enscape