Správa modelu Revitu – udržování zdravého modelu (část III.)

Problémy zaviněné špatnou správou modelů aplikace Revit nakonec ovlivní všechny strany zapojené do procesů zpracování BIM projektů. Proto je důležité znát různé nástroje a techniky, které mohou vaše modelování a koordinaci posunout na další úroveň.

V předchozích článcích jsme diskutovali o vestavěném varovném systému a nástroji pro diagnostiku Revitu a o užitečných technikách modelování. Ve III. části se podíváme na to, proč jsou modely pomalé, a na některé další nástroje pro správu modelů v aplikaci Revit.

Větší modely aplikace Revit jsou často neohrabané nadměrným modelováním, nevhodnou úrovní detailů (LOD) nebo nesprávnými technikami modelování.

Zde je seznam věcí, které modely zpomalují:

 • Nastřádaný velký počet varování a vyšší stupeň jejich závažnosti
 • Velikost souboru, množství poznámek a složitá geometrie
 • Hardware – pracovní stanice, servery a síť (nedostatečně výkonný hardware)
 • Iracionální struktura modelu
 • Špatné techniky modelování
 • Nadměrné vazby v modelu
 • Rodiny založené na vybíracích tělesech
 • Odkazy, které již nejsou nutné
 • Vysoká úroveň LOD, pokud není požadována
 • Redundantní schémata ploch obsahující čáry oddělující oblasti
 • Komplexní zábradlí
 • Stěny procházející mnoha úrovněmi
 • Oddělovače místností a překrývání stěn
 • Počáteční pohled při otevření modelu (místo komplexního živého 3D pohledu vytvořte jednoduchý informační list modelu jako úvodní pohled nebo jednoduchý obrázek s 3D pohledem na projekt).
 • Neoříznuté / oříznuté pohledy
 • Přemíra nadbytečně stínovaných a realistických pohledů
 • Barevná schémata
 • Mít kartu strukturální analýzy viditelnou tam, kde nejsou potřeba strukturální výpočty (to znamená, že aplikace Revit provádí výpočty na pozadí; vypnout pomocí nastavení v aplikaci)
 • Velké množství 3D detailů ocelových připojení
 • Rozložené DWG importy
 • Iracionální použití pracovních sad (Selektivní otevírání a zavírání pracovních sad – použijte pouze ty, které jsou pro danou úlohu vyžadovány)
 • Nestálé připojení k síti
 • Neustálá synchronizace modelu (každých 10 až 15 minut nebo až 30 minut v závislosti na velikosti úkolu)
 • Nekonzistentní nebo příliš podrobné rodiny. Rodiny, které mají zvláštní omezení, nevhodně vysoké LOD nebo jsou špatně zkonstruovány

„Jedna velikost nepadne všem“. Projektový tým nebo vedoucí BIM obvykle předem naplánují a zdokumentují strategie modelování před zahájením práce. Stejně tak, jako se od sebe liší projekty, tak se liší i strategie. Účelem strategie je pomoci procesu modelování a mít jasnou představu o tom, jak řešit problémy, když nastanou na individuální i kolektivní úrovni. Mělo by to být dobře promyšlené s ohledem na konkrétní konstrukční úkol. Úspěch projektu závisí na zdraví a stabilitě modelu.

Společnosti pracující s většími projekty čelí složitějším problémům, protože modely se stávají datově těžkými. Ke správě velkého množství informací lze využít i další softwarové nástroje. Níže je uvedeno několik populárních nástrojů, které mohou zvýšit produktivitu a efektivitu modelu.

AGACAD SMART BROWSER – BIM řešení pro Revit
 • Prohlížeč pro rodiny a projekty
 • Správa obsahu Revitu
 • Správa parametrů v Revitu
AUTODESK MODEL CHECKER – doplněk pro Revit
 • Na pravidlech založený doplněk kontroly modelu
 • Přizpůsobení standardům společnosti
 • Generování zpráv o shodách

Tímto prozatím zakončíme sérii o správě modelů aplikace Revit. Zůstaňte na vrcholu svých modelů a proškolování zaměstnanců. Věnujte dostatečné finance a lidské zdroje, abyste zabránili selhání modelu. A nastavte si priority při řešení problémů BIM.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak zvýšit efektivitu modelu a dohlížet na potenciální problémy dříve, než nastanou, kontaktujte nás a my najdeme řešení, které odpovídají povaze vašich projektů.

Upraveno ze zdroje AGA-CAD