Autodesk Revit – Střecha vysunutím ořezaná ještě i v půdorysu…

Jistě je mnoho případů, kdy u tvorby střechy vystačíme s nástrojem Střecha v půdorysu. A když to nestačí, můžeme použít nástroj Střecha vysunutím. Jak ale v případě této střechy vyřešit ještě její nepravidelný půdorysný tvar?

V příspěvku si ukážeme dvě metody, kterými lze střechu vzniklou vysunutím profilu ještě nějak půdorysně omezit.

​​​​​

1. Metoda odřezáním pomocného Objemového modelu

Vytvoření střechy nástrojem Střecha vysunutím.

 

Nakreslení profilu do svislé roviny (ukázané např. na plochu některé stěny).

Po dokončení střechy to může vypadat takto:

Připojení stěn ke střeše provedeme výběrem stěn a nástrojem Připojit nahoře/dole.

K vytvoření ořezávajícího tělesa použijeme Obecný model v nástroji Komponenta vytvořená na místě.

Jako kategorie ořezávající komponenty vybereme Obecné modely.

K vymodelování budoucího tělesa použijeme nástroj Dutý tvar Vybrání.

Nakreslíme dvě uzavřené smyčky, výsledkem bude ořezání vnějšího okraje střechy.

Vytvořené ořezávající těleso, výška a hloubka jsou zvoleny tak, aby střechu přesahovaly.

Spuštění nástroje pro ořezání střechy připraveným tělesem dutého tvaru.

A výsledný tvar střechy po ořezání tělesem.

Poznámka:

Po ořezání bude vytvořeno také zbytkové těleso, kopírující původní střechu. Pro zamezení nechtěné manipulace s tímto zbytkovým tělesem ho bude vhodné v pohledu zneviditelnit skrytím.

Tuto výše uvedenou metodu nelze použít v Revitu LT, protože v rámci omezení zde chybí funkce Komponenta – vytvoření na místě.

​​

2. Metoda pomocí nástroje Vertikální otvor

Připravená střecha vysunutím a připojené stěny.

Po výběru střechy se objeví nástroj Vertikální otvor, kterým dále vytvoříme obrysy budoucího půdorysu.

Nakreslení požadovaného půdorysného průmětu, který zajistí odřezání původního tvaru střechy. Na rozdíl od nástroje Vertikální otvor u střech v půdorysu, zde můžeme vytvářet uzavřených smyček více.

Výsledný tvar střechy po ořezání:

​​​​​​​

Jiná ukázka – elipsovitý půdorys zvlněné střechy:

Svislý profil vysunuté střechy
Vysunutá střecha
Zákres profilů nástrojem Vertikální otvor
3D pohled na ořezávající profily
Výsledná vysunutá střecha elipsovitého půdorysu