Rady, tipy a triky, vydání druhé, na téma čísla znaky zkratky. Jak si usnadnit a automatizovat práci s kótami si ukážeme spolu s vytvořením jednoduché tabulky pro textový zápis a také možnosti uchopování při projektování.

 1) Řetězcová kóta

Při tvorbě kót jste se poprvé určitě rozhodovali, kterou kótu použít, zda-li Zarovnanou či Lineární. Určitě jste si všimli, že Zarovnaná oproti Lineární má klávesovou zkratku DI, lze ji při vytváření libovolně pomocí Tabulátoru uchycovat k prvkům a kótovat také šikmé konstrukce. Při zvolení Zarovnané kóty můžete zvolit, kam se má prioritně umístit bez použití Tab a jestli kótujete jednotlivé reference nebo celé stěny. Z toho vyplývá, že Zarovnaná kóta je praktičtější a používanější. Při vytváření řetězcové kóty vybíráte prvky, které mají být okótované a pro ukončení kóty stačí kliknout bokem, mimo prvek, nic nekótovat. Z řetězcové kóty lze také úsek vymazat, pomocí vybrání úseku Tabulátorem a Delete nebo označení kóty a na Kontextové kartě > Upravit vynášecí čáry. Kótu můžete samozřejmě i přepsat, ale ne kliknutím do čísla ale na prvek, který kótuje a poté přepisem. Po dvojím kliknutím myši na hodnotu kóty otevřeme okno s možností k zápisu k hodnotě kóty.

2) Násobná kóta

Pro kótování symetrického půdorysu, rovnoměrně rozmístěných např. sloupů či krokví se vám může hodit násobná kóta, která zabere méně místa na výkrese a zbude místo pro ostatní poznámky. Nejprve vytvořte klasickou Zarovnanou (DI) řetězcovou kótu. Kótu označte a ve Vlastnostech typu > Vzorec rovnosti vytvořte kótu, jako na videu. Jako poslední nezapomeňte ve Vlastnostech přepnout Zobrazení rovnosti na Vzorec rovnosti.

3) Dočasná kóta

Kóta, která se vždy objeví a potom zase zmizí? Dočasná kóta se zobrazí při vytváření nového nebo vybrání již vytvořeného prvku. Lze ji přepisovat, pomocí krajních modrých bodů přesunovat nebo přepnout na trvalou kótu pomocí znaku pod kótou. Dočasné kóty můžete nastavit na kartě Správa > Doplňková nastavení > Dočasné kóty a rozhodnout se, jak se budou kótovat stěny a otvory.

4) Kóta kalkulačkou?

Nemáte zrovna po ruce kalkulačku? Nevadí. Do kót lze psát jednoduché vzorce pomocí = a ( + , – , / , * ) i vysoké hodnoty zkráceně, místo nul použít „m“ ( 20000 = 20m ). Když dostanete projekt v jiných jednotkách nebo naopak potřebujete hodnoty v projektu přepočítat do jiných jednotek, stačí je jen v Revitu přepnout a on si je přepočítá.

5) Nastavení vlastního měřítka

Ke každému měřítku máme přiřazenou tisknutelnou tloušťku čáry, kterou můžeme měnit, jak jsme zvyklí. Co když si ale vytvoříte vlastní měřítko? Jaká tloušťka čar se bude vykreslovat? Tloušťku čar pro vlastní měřítko si nelze nastavit, proto bereme tloušťky čar nejbližšího nižšího měřítka. Např: Moje nové měřítko je 1:75, to znamená, že tisknutelné tloušťky čar pro daný pohled budou stejné, jako u měřítka 1:50 v Doplňkovém nastavení.

Revit volba meritka

Revit tloustky car

6) Tvorba tabulky v textovém poli

Potřebujete si někdy vytvořit jednoduchou textovou tabulku? Tabulku lze vytvořit pouhým zadáním +-+-+ do textového pole, kdy počet pomlček (mínus) a + plusů určuje počet sloupců. Tabulátorem vytvářím další a další řádky pro zápis a sloupce roztahuju šipkou myši.

7) Uchopování

Určitě se vám už někdy stalo, že kreslíte a potřebujete kreslený prvek uchopit na přesné místo, k přesnému bodu, ale ten bod vám nejde vybrat. Proto máme tabulku zvanou Uchopování, kde může uchopování úplně vypnout, zjistit zkratky vyvolávající určitý bod úchopu, přírůstky kroku délek i úhlů a další.

Revit uchopovani

 

Mým hlavním zaměřením je především implementace aplikace Revit do architektonických a projekčních kanceláří, BIM standardizace šablon, rodin, procesů a obecné BIM implementační konzultace. Potkat se můžeme v ostravské kanceláři Adeonu.