Tvorba BIM u stávajících objektů od společnosti G4D

Vytváření projektu plánované výstavby v BIMu se již stává ustáleným pracovním postupem. Jedna z variant je vytvoření BIM projektu u stávajícího objektu. Společnost G4D se zabývá právě vytvářením 3D BIM ready modelu pro následnou projekční činnost v software Autodesk Revit. V první fázi je nutné vytvořit 3D model skutečného stavu. Nejefektivnější metodou zaměření je 3D laserové skenování. Pomocí laserového skeneru získáme 3D mračno bodů, na jehož základě se umisťují stavební prvky
modelu.

Projekt versus skutečnost

Při každém vytváření projektové dokumentace (2D i 3D) je nutná generalizace objektu. Její míra je dohodou mezi zhotovitelem a objednavatelem, obvykle se používá pojem LOD (level of detail). Modely ve vyšší podrobnosti jsou již náročné na datový objem souboru a hlavně časově velmi náročné na zpracování. Výhodou laserového skenování je právě okamžik generalizace skutečnosti, která není v terénu, ale probíhá až kanceláři při modelování. Na rozdíl od 2D dokumentace, je doplňování detailů jednodušší – vše se hned promítne do celého modelu. Proces tvorby modelu objektu je veden od základního ke složitějšímu – například oplechování atik a tvorba parapetů bývá až konečnou (zpřesňující, doplňující) fází projektu. Především u historických objektů je důležité projednat se zadavatelem, do jaké míry bude promodelována vnější fasáda objektu, týká se zejména zdobných prvků.

Revit Krov Česká Lípa

Sběr prostorových dat

Při použití laserového skeneru dochází pouze k záznamu dat, které laserový skener opticky vidí. Pokud jsou tedy místnosti zabydlené je nutné například počítat s odhalením okenních otvorů od závěsů, v případě hustě zastavěné místnosti s odsunutím předmětů od zdí. Zaměřeny budou pouze vnější prvky TZB (technického zabezpečení budovy). Například pokud je rozvod vody ve zdi, laserovým skenování bude zaměřena pouze část, která ze zdi vychází. Přesný průběh ve zdi je možný určit pouze v součinnosti s odbornými pracovníky jednotlivých profesí.

Přesnost

Důležité je stanovení míry přesnosti odpovídajícímu skutečnému stavu. Rozvody vody jsou často ve skutečnosti zohýbány v nestandarních úhlech. Dochází k podobným problémům jako u nekolmých stěn, ale především k větší časové náročnosti při modelování. Otázkou je, zda by objednateli nestačilo mít vymodelované trubky se standardním úhlem a průběh trubky při průhybu bude považován za rovný.

Práce s rodinami

Pro úspěšnou a kvalitní tvorbu modelu jsou naprosto klíčové dobře připravené a předdefinované příslušné rodiny. Měly by být ideálně s nastavitelnými parametry, jako jsou např. výška, šířka, materiál rámu apod. Pokud rodiny pro daný projekt nemáme připravené, musíme je buďto stahovat z internetových knihoven nebo sami vytvářet. Tvorba vlastních rodin patří mezi jeden z nejsložitějších úkolů v Revitu a proniknout do ní chce notnou dávku trpělivosti. Velmi podstatné je nastavení materiálů, které umožní nejen nastavení stavebních vlastností rodiny, ale také její vzhled. Ten může být pro prezentaci modelu naprosto klíčový. Mezi zadavatelem a zhotovitelem BIMu je zcela nezbytná komunikace. Zejména v počáteční fázi, je třeba definovat parametry celého projektu, které ovlivňují časovou náročnost a celkové náklady.

 

—-

Připravil Jan Vacek
Obchodní a marketingový manažer, G4D s.r.o.

Článek pochází z magazínu Revit News, konkrétně vydání 09/2018.

G4D logo

Napsat komentář