Autodesk Revit – Úpravy pro export textu do DWG

Následující příspěvek se věnuje chování textových objektů při exportu do DWG formátu. Bez drobných úprav v nastavení totiž došlo po otevření DWG souboru k nemilému překvapení uživatele a to k nechtěnému spojení horního a dolního textu u výškových kót.

Texty neupravené kóty po exportu do DWG
Texty neupravené kóty po exportu do DWG

Nejdříve si ukážeme obvyklé nastavení exportu a stylu objektu výškové kóty v půdorysu s neupravenými texty.

Spuštění nástroje nastavení exportu
Spuštění nástroje nastavení exportu
Výchozí nastavení zpracování textu při exportu
Nastavení stylu výškové kóty bez úprav
Nastavení stylu výškové kóty bez úprav

 

Jako první způsob nápravy zkusíme následující postup:

Nejdříve změníme výchozí nastavení zpracování textu při exportu na volbu Přesně…:

Změna nastavení zpracování textu při exportu

 

A provedeme export, jako v předchozím odstavci. Text už bude pravděpodobně zalomený správně.

Výsledné zobrazení kóty po exportu
Výsledné zobrazení kóty po exportu

Jako druhý způsob nápravy můžeme zkusit tento postup:

Trik spočívá v úpravě samotného textu na kótě. Do obou textů si ve stylu výškové kóty v Revitu vložte na začátek obou indikátorů znak tzv. Nulová mezera. Vlastní dopsání mezery proveďte tak, že vyberte první znak původního textu a ze schránky vložte znak nulové mezery a hned dopište původní první písmeno. Znak nulové mezery není vidět.

Indikátory textů doplněné o znak nulové mezery na první pozici (není viditelný)

Doplnění znaku Nulová mezera na začátek indikátorů
Doplnění znaku Nulová mezera na začátek indikátorů

 

Nalezení znaku Nulová mezera ve Windows v nástroji Mapa znaků

 

Potom se už Mtext po exportu do AutoCADu zobrazí správně na dvou řádcích… .

Správné zobrazení textů na kótě
Správné zobrazení textů na kótě

 

 

Shrnutí úprav a kontrolní export při různých nastavení volby Zpracování textu při exportu:

Volba Zpracování textu při exportu = přibližně …

Pomocné označení kóty

A

B

Úprava textů indikátoru o nultou mezeru

Ano

Ne

Volba Zpracování textu při exportu = přibližně ...

 

Volba Zpracování textu při exportu = přesně …

Pomocné označení kóty

A

B

Úprava textů indikátoru o nultou mezeru

Ano

Ano

Volba Zpracování textu při exportu = přesně ...

 

1 komentář