Revit MEP – Zabarvení trubek a tvarovek na několik způsobů…

Pokud jste uživatel Revitu MEP, který po prvních zkušenostech s tvorbou trubních tras hodlá postoupit do vyššího „levelu“, tak se pravděpodobně nevyhnete otázce „Jak si podle chuti ty trubky jedny trubkovaté obarvit?“.

Abych náhodou neodradil povahově slabší uživatele, tak hned v úvodu tohoto příspěvku musím říci, že možností je hned několik (podle nároků uživatele).

Nedílnou součástí řešení je také oprávněný požadavek na stejné zabarvení promítnuté také na tvarovky a další součásti regulérní trubní trasy.

 

Zabarvení pomocí stylu objektu

Tento způsob je vlastně přístupný ihned a je principiálně shodný s mnoha dalšími jinými objekty projetu zpracovávaného v Revitu.

Nakreslete si obyčejnou trubku s tvarovkami (můžete použít vzor z následujícího obrázku).

Jak je vidět, trubky i tvarovky jsou „výchozí“ šedou barvou.

 

Z pásu karet vyberte kartu Správa a panelu Nastavení a nástroj Styly objektů.

Na kartě Objekty modelu zkontrolujte zatržení Seznam: Trubky.

Ve sloupci Kategorie najděte položku Trubky. Na konci řádku ve sloupci Materiál není zatím nastavený žádný konkrétní materiál. Klikněte na konec řádku a v okně Prohlížeč materiálů si vyberte nějaký materiál (zatím stačí jen materiál jako Grafika).

Po uzavření okna Styly objektu se změní barevný vzhled nakreslených trubek.

Pozor ale, úprava stylu objektu se týká VŠECH trubek, které jsou vytvořené bez vztahu k nějakému systému a typu pohledu.

Půdorysný průmět:

3Dzobrazení:

Analogickou úpravou bychom dále mohli „přesvědčit“ ostatní prvky trasy (tvarovky, příslušenství trubek), aby měly barvu také podle trasy.

 

Zabarvení pomocí Systémů trubek

Pokud tedy nevystačíme se společnou barvou danou stylem objektu, použijeme tzv. Systémy trubek. Abychom mohli trubní trasy barevně odlišovat např. podle druhu media, musíme si nejdříve systémy trubek vytvořit. Dostupné systémy v rámci aktuálního projektu najdeme v sekci Rodiny.

Sekce Rodiny

 

Připravené systémy (Horká voda v domácnosti, Ostatní, Požární ochrana…, Sanitární a další) jsou systémové typy, které NELZE odstranit (pokud jsou posledním typem svého druhu) a nedají se přidat další jiné nové (např. PLYN). Uživatel si musí vybrat z dostupných typů a ty potom duplikováním používat. Toto omezení je dáno naprogramovanými klasifikacemi, které zatím nelze rozšířit o další. Aktuální názvy potrubních systémů jsou závislé na tom, jak je někdo před vámi v šabloně nebo projektu pojmenoval (na obrázku níže je patrná optická neshoda názvů „Horká voda v domácnosti“ jako názvu systému a „Teplá voda v domácnosti“ jako vnitřní název klasifikace systému).

Pokud budeme chtít připravit vlastní typ systému trubek (například „Systém zelených trubek“), zvolte si nejvhodnější typ klasifikace. Ten můžete zjistit v panelu Vlastnosti typu vyvolaného dvojklikem na jednotlivé Potrubní systémy.

Příklad trubního systému založeného na systému klasifikace Teplá voda v domácnosti.

 

Náš nový systém založíme na klasifikaci Studené vody v domácnosti. Kliknutím pravého tlačítka nad položkou „Studená voda v domácnosti“ vytvoříme novou kopii. Přejmenujte ji na „Systém zelených trubek“.

 

Dvojklikem na Systém zelených trubek otevřete Vlastnosti typu. V sekci Materiálové a povrchové úpravy si nastavíme požadovaný materiál.

Vyberte si (nebo vytvořte) novou barvu.

 

Vyberte si stávající trubku, obarvenou zatím jen nastavením ve Stylu objektů. Všimněte si v panelu Vlastnosti, že trubka nemá zatím žádný konkrétní systém (Nedefinovaný).

 

Jak tedy zařadíme celou smyčku trubní trasy do nějakého systému?

Jedním způsobem může být například tento postup. Příkazem „PI“ si spusťte kreslení další trubky. Její typ a zařazení do systému si ověřte v panelu Vlastnosti. Chytněte se na konec předchozí trubky a dokreslete kousek nové.

Protože se napojení provedlo korektně, přenese se nový systém klasifikace i na zbývající propojenou trasu.

 

Ukázka několika souběžných druhů systému trubek.