Správa modelu Revitu – udržování zdravého modelu (část I.)

Ruku na srdce, kolikrát jste už čelili čisté frustraci, když se BIM model neustále načítal a načítal a nakonec kde nic, tu nic? Nebo vás při otevírání modelu nebo při zpracování nepříliš komplikovaného úkolu nechá čekat a zírat na obrazovku na úkor vašeho drahocenného času? Tato zbytečná a nehospodárná praxe se pravděpodobně objeví v kanceláři každého, kdo pracuje na principech BIM a obecně pracuje s velkými Autodesk Revit modely. Času je málo, a když se problémy objeví, jako jsou tyto, nejsou vždy zcela doceněny a už vůbec ne vítány. Často jsou ale přehlíženy a mylně považovány za nedostatečný výkon pracovní stanice.

Abychom plně pochopili, proč se to děje a co lze udělat pro zlepšení výkonu modelu, musíme se zaměřit na jádro problému: pravidelnou údržbu modelu a školení uživatelů pro modelování, kreslení a správu informací podle stanoveného standardu. Nejprve bychom měli pochopit, že Revit je řízen pravidly a vztahy, které tvoří základ veškeré práce. Pokud nebudou odpovídajícím způsobem dodržovány, mohou se věci velmi rychle pokazit. Chcete-li udržet model v dobré kondici a minimalizovat eventuální problémy, máte k dispozici několik nástrojů a technik.

Integrovaný systém varování v Revitu

Varování chrání integritu modelu a vašich dat. Ne všechna varování ovlivňují výkon; ta méně závažná jsou tam pouze proto, aby informovaly uživatele. Když budete konfrontováni s tisíci varováními v souboru, určitě potřebujete strategii, jak je zavčasu řešit. Osvědčeným postupem je mít plán, jak budou týmem před modelováním náročným na práci varování přijímána a řešena. Stanovte priority: výkon, přesnost, dokumentace. Varování obvykle přicházejí těsně před termíny. Některé typy varování jsou obvyklé v různých fázích projektu. Je důležité zjistit, která varování mají významný dopad na výkon modelu a je třeba je opravit.

Typy varovných zpráv:

  1. Informativní upozornění – informuje vás o nezvyklé situaci, obvykle je poradní a není kritické.

  1. Vážné upozornění – lze ignorovat, ale mělo by být v dohledném čase vyřešeno.

  1. Kritická chyba – musí být vyřešena. Připomínáme, že dotčené elementy najdete podle jejich ID (identifikačního čísla).

  1. Fatální chyba – označuje závažnou chybu v modelu nebo jednorázové selhání, které za normálních okolností relaci ukončí.

Možné odpovědi pro správu různých typů varování aplikace Revit:

  1. Lze ignorovat.
  2. Vyřešte je, jakmile se objeví.
  3. Zaměstnejte někoho, aby opravil váš model – toto lze provést, pokud jste v časovém presu, ale problémy se určitě objeví znovu a nikdo z vás se nenaučí to opravovat.
  4. Poskytněte týmu znalosti o tom, jak to opravit – ideální řešení, snížená pravděpodobnost opakování problémů a je to efektivnější způsob práce.

V průběhu času se jednotlivá varování shromažďují v souborech projektu aplikace Revit, což nakonec může i ovlivňovat výkon modelu. Pohodlným způsobem průzkumu pro řešení všech varování je otevření okna nástroje Přehled upozornění umístěného v panelu Dotaz na kartě Správa. Odtud můžete exportovat zprávu o chybách aplikace Revit ve formátu v textovém formátu html a připravit zprávu založenou na aplikaci Excel nebo v případě potřeby jen jednoduše sdílet se svým projektovým týmem.

Integrovaný nástroj Revitu pro diagnostiku

Funkce Diagnostika skenuje, detekuje a opravuje poškozené elementy v modelu; neposkytuje však zpětnou vazbu o tom, které prvky byly opraveny. Modely by měly být pravidelně diagnostikovány – každé dva týdny u velkého projektu; jednou za měsíc, nebo alespoň na konci fáze návrhu. V ideálním případě mohou diagnostiku provádět nejzkušenější uživatelé z kanceláře. Diagnostika modelů aplikace Revit může být v závislosti na velikosti a složitosti souboru modelu časově náročná.

V zájmu dalšího usnadnění pracovního toku a výkonu by měly být projekty nastaveny v souladu s interními standardy společnosti, např. jasné konvence pojmenovávání a číslování atd. Tím se vyhnete možným nejasnostem při manipulaci s modelem aplikace Revit a vytváření dokumentace. Pracovní sady se hodí pro zajištění konzistentního uspořádání projektu a umožnění omezené velikosti souboru. Doporučeným postupem pro pravidelnou diagnostiku je vyvinutí standardizovaného postupu. Může se skládat i z kontroly souladu standardů modelu a standardů společnosti.

Upraveno ze zdroje AGA-CAD