Správa modelu Revitu – udržování zdravého modelu (část II.)

Úspěch projektu do značné míry závisí na důkladné správě modelu BIM. Podle názorů profesionálů v oboru je jasné, že pravidelná údržba modelu může pomoci zlepšit efektivitu, zkrátit dobu načítání a minimalizovat neproduktivní čas.

V první části jsme diskutovali o tom, jak udržet dobrý stav modelu pod kontrolou pomocí vestavěného varovného systému a nástroji pro diagnostiku Revitu. V této části se podíváme na další neméně důležité aspekty správy a efektivity modelu.

Užitečné techniky modelování v Revitu

Chcete-li z projektů podporujících spolupráci vytěžit maximum, měl by každý člen týmu znát následující techniky modelování, které pomohou omezit zbytečný nepořádek v souborech projektů aplikace Revit.

 Používání osvědčených šablon

 • Časem si firma vybuduje sadu „zdravých“ specializovaných šablon, které svým obsahem nejlépe vyhovují návrhům nového projektu.
 • Nevhodný je postup, kdy uživatel pro nový projekt použije nějaký dřívější, který „jen“ pročistí a odstraní nepotřebné elementy. Soubor projektu ale nemusí být v dobré „vnitřní“ kondici a chyba se může projevit v ten nejnevhodnější okamžik.
 • Protože je v podstatě celý model tvořen pomocí rodin, měl by uživatel pečlivě vybírat, které v projektu použije. Může se stát, že se někde z internetu stažená rodina neprověří a po použití začne v modelu „zlobit“.

Použití rodin na místě

 • Rodiny (komponenty) na místě jsou určeny pro elementy, které nelze modelovat bez kontextu projektu, a nejsou určeny pro všeobecné modelování.
 • Vytvářením kopií rodiny na místě za účelem vytvoření například panelové stěny se ale vytváří další nové rodiny, které zase nafouknou model. Lepším řešením je v tomto případě vytvoření jednoduché obvodové stěny.

Odstranění nadbytečného obsahu

 • Obsah, který zbyl z předchozích návrhů, zbytečně nafukuje model.
 • Pravidelné čištění modelu pro snížení velikosti souboru a zvýšení výkonu modelu.
 • Odebrání zastaralých rodin z modelu také pomáhá výkonu.
 • Očištěním odstraníte z projektu nepoužívané pohledy, rodiny a další objekty, čímž snížíte velikost souboru.
 • Pokud se v projektu pracuje se sadami, musí být pro použití tohoto nástroje otevřeny všechny sady.

Možnosti variant

 • Odstraňte zastaralé varianty návrhu.
 • Ujistěte se, že nepoužívané a zastaralé varianty návrhu nejsou nastaveny na primární.

Výpočty objemu místnosti a prostoru

 • U velkých projektů může být velmi výrazně ovlivněn výkon modelu.
 • Výpočet objemu v nastavení vypněte, dokud nebude pro export informací vyžadován.

Čáry v modelu

 • U větších projektů je výkon modelu ovlivněn pohledy. Obvykle to bývá způsobeno importem souborů DWG a jejich stylů čar, hladin, šraf a podkategorií do modelu.
 • Preferovaným postupem je využití připojení souborů DWG.
 • Nejlepší je data importovat pouze do aktuálního pohledu, nikoliv do všech pohledů.
 • Pokuste se omezit rozložení souborů DWG na minimum, pouze jen v případě potřeby.
 • Odeberte z projektu zastaralé soubory DWG.

Pracovní sady

 • Pracovní sady jsou mechanismus k rozdělení vašeho modelu seskupením elementů založených na konkrétní funkci nebo oblasti v rámci vašeho modelu, nikoli na kategoriích. Členění modelu může být vodorovné nebo svislé.
 • Pracovní sady jsou součástí nástrojů pro spolupráci v aplikaci Revit. Mohou zlepšit výkon, zpracování dat a sdílení.
 • Využijte pracovní sady pro lepší viditelnost, kontrolu a rychlejší výkon.
 • Vypněte sady, které nejsou v daném čase pro úkol modelování nutné.
 • Revit již jeden způsob správy viditelnosti a klasifikace objektů má. Děje se to podle kategorií – panelem Přepsání viditelnost/zobrazení.
 • Pracovní sady mohou být také použity pro připojení dalších modelů k vašemu centrálnímu souboru a získání větší kontroly nad připojeným souborem.

Úrovně/Podlaží

 • Příliš mnoho úrovní ztěžuje a znepřehledňuje modelování.
 • Použijte pouze minimální počet úrovní a zarovnejte všechny elementy k úrovním.
 • Pokud má být úroveň odstraněna, budou všechny prvky hostované na této úrovni odstraněny také.

Skupiny

 • Nadměrný počet skupin ovlivňuje výkon modelu, zejména se zahrnutými oddělovači místností a stěnami, které potřebují spolupracovat s jinými elementy mimo skupinu.
 • Místo toho zvažte připojení větších skupin nebo vytvoření super rodin.
 • Seskupování polí elementů negativně ovlivňují výkon modelu.

Rastrové obrázky / PDF dokumenty

 • Pokud jsou rastrové obrázky do souboru projektu vloženy nástrojem Import, mohou zpomalit dobu načítání a nafouknout velikost souboru projektu; to platí zejména pro rohová razítka.
 • Pokud již nejsou potřebné, vyčistěte je, nebo změňte DPI na vhodnější hodnotu.

Pohledy

 • Pohledy, které nejsou umístěny na výkresech, negativně ovlivňují výkon modelu.
 • Pomocí Prohlížeče projektu a předvolby „Nejsou na výkresech“ si můžete rychle zobrazit všechny pohledy, které nebyly na výkresech použité.
 • Nepotřebné pohledy pravidelně mazejte.

Při modelování mají uživatelé tendenci používat pro krátkodobé výhody určitá zástupná řešení. Stojí však za to věnovat čas a úsilí implementaci vhodných metod a postupů. Stanovení jasných pokynů a poskytování podpory uživatelům ve firmě zvýší produktivitu a efektivitu jak v sólových, tak v týmových projektech. Pomůže snížit chyby při exportu informací nebo sdílení modelů s jinými konzultanty, klienty, dodavateli nebo správci.

Upraveno ze zdroje AGA-CAD