Autodesk Revit – Zkrocení měřítka rodiny

Zkusili jste se někdy zamyslet nad tím, že při použití rodin v projektu vlastně není možnost změnit zpětně jejich globální měřítko? Tedy až na světlé vyjímky, které nám ale mohou pomoci tuto skutečnost změnit v náš prospěch.

Jediné kategorie rodin, které znají pojem měřítka, jsou kategorie Výsadba a Stafáž. V našem příkladu se budeme držet kategorie Výsadba.

Ukázka výsledného efektu změny geometrie novým parametrem Měřítko

Když už je hotovo...
Když už je hotovo…

Křeslo K2 je původní běžná, měřítkově neměnná rodina ve velikosti 1:1. Křeslo K1 je jedna rodina třikrát umístěná, pokaždé s jiným faktorem zvětšení (1x, 2x a 3x). Analogickým způsobem jsou zpracované i kostky vedle židlí.

 

Jako správné kuchařky se nyní podívejme na pracovní postup formou receptu.

Na jednu „měřítkově“ reagující rodinu židle budeme potřebovat:

 • jednu běžnou původní rodinu (v ukázce rodina „židle I.rfa„)
 • dvě nové prázdné rodiny založené na šabloněMetrická výsadba.rft
 • jednu novou prázdnou rodinu požadované finální kategorie, v našem případě založené na šabloně „Metrický nábytek.rft
 • špetku zručnosti při tvorbě parametrů rodiny  🙂

 

Pracovní postup:

 • otevřete si původní běžnou rodinu (židle I.rfa)
 • prohlédněte si rozměrové kóty (nás bude zajímat kóta 546 mm)
Běžná rodina bez měřítka
Běžná rodina bez měřítka
 • otevřete si první novou rodinu založenou na šabloně „Metrická výsadba.rft
 • do této rodiny vložte rodinu „židle I“ (do stejného počátku jako vkládaná rodina)
 • kontrolně okótujte sedák (našich 546 mm)
 • spusťte nástroj Typy rodin, v okně se objeví nějaká výchozí Výška (6000)
Stávající parametr Výška
Stávající parametr Výška
 • rodinu uložte pod názvem „židle II

 … pokračujeme dále:

 • otevřete si druhou novou rodinu založenou na šabloně „Metrická výsadba.rft
 • do této rodiny vložte rodinu „židle II“ (do stejného počátku jako vkládaná rodina)
 • kontrolně okótujte sedák (našich 546 mm)
 • židli vyberte, v panelu Vlastnosti vyberte Upravit typ, v řádku Výška klikněte na malé tlačítko na konci řádku a z dostupných parametrů vyberte parametr Výška
Automatický přenos Výšky
Automatický přenos Výšky
Hotové přiřazení automat.přenosu
Hotové přiřazení automat.přenosu
 • rodinu uložte pod názvem „židle III

… pokračujeme dále: 

 • otevřete si třetí novou rodinu založenou na šabloně „Metrický nábytek.rft“, tato rodina už bude později použitá v projektu
 • do této rodiny vložte rodinu „židle III“ (do stejného počátku jako vkládaná rodina)
 • kontrolně okótujte sedák (pozor změna, aktuální rozměr je 3689 mm)
 • židli vyberte, v panelu Vlastnosti vyberte Upravit typ, v řádku Výška klikněte na malé tlačítko na konci řádku. Protože tato kategorie rodiny již neobsahuje parametr Výška, vytvoříme ho tlačítkem Přidat parametr.
 • panel Vlastnosti parametrů vyplňte podle následujícího obrázku, panel ukončete tlačítkem OK
Vytvoření nového parametru Výška
Vytvoření nového parametru Výška

 

… pokračujeme dále:

Nyní potřebujeme nějakým způsobem srovnat měřítko židle do skutečných rozměrů (naše kontrolní kóta 546 mm).

 • připravíme si další parametr „Měřítko“, kterým budeme nakonec v projektu řídit faktor měřítka vložené rodiny
Vytvoření nového parametru Měřítko
Vytvoření nového parametru Měřítko
 • parametr Měřítko zatím nastavte na hodnotu 1
Parametry rodiny
Parametry rodiny
 • nyní musíme najít upravenou výšku tak, aby se na kótě objevila hodnota 546 mm, proto postupně upravujte výšku, až to nakonec u hodnoty 900 mm klapne
Hledání ideální výšky
Hledání ideální výšky
 • nyní můžeme do parametru Výška vložit vzorec se započítáním měřítka (Měřítko * 900), pozor na psaní názvů parametrů, jsou citlivé na malá/velká písmena

Zápis vzorce pro měřítko

 • rodinu uložte do souboru „Židle v měřítku“ (její základní podoba je hotová) a zároveň ji načtěte do projektu
Vložení hotové rodiny do projektu
Vložení hotové rodiny do projektu
 • do projektu umístěte tři židle, potom je postupně po jedné vyberte a v panelu Vlastnosti změňte Měřítko na hodnotu 2 a 3
Změna měřítka rodiny v projektu
Změna měřítka rodiny v projektu

 

A je tady závěr našeho „kulinářského“ snažení …

Pokud ve všech rodinách ještě „protáhnete“ způsobem podobným, jako v předchozích bodech, také původní parametry materiálů židle, můžete se dobrat až k příkladu, jako na prvním obrázku tohoto příspěvku :-).

Průběh doplnění parametrů materiálů
Průběh doplnění parametrů materiálů
Finální rodiny v akci
Finální rodiny v akci

Tak, a recept je u konce, povedlo se to všechno? A jak vám chutná?

Závěrečný obrázek ještě souhrnně obsahuje stručný přehled základních kroků tvorby rodiny s měřítkem.

stručný přehled základních kroků tvorby rodiny s měřítkem
Stručný přehled základních kroků tvorby rodiny s měřítkem