Revit MEP – Změna parametru Napětí z typového na instanční

I když se tento příspěvek bude týkat spíše specializace elektro, může být návodem pro využití i u jiných kategorií a v ostatních Revitech. V několika krocích provedeme změnu chování typového (dokonce systémového) parametru na typ instance.

Postup změny typového parametru na instanční

Založíme si novou rodinu – na šabloně „Metrické elektrické vybavení.rft“.

Výběr šablony

Z karty Vytvořit spusťte nástroj Typy rodin.

V panelu Typy rodin je vidět, že nastavení původního parametru Napětí nelze měnit (volba Upravit je nepřístupná).

Před změnou kategorie za jinou ještě zadejte do řádku parametru Napětí nějakou hodnotu  např. 2, jinak budou další kroky neúčinné. Potom panel zavřete tlačítkem OK.

Zadání hodnoty

Nyní z karty Vytvořit spusťte nástroj Kategorie a parametry rodiny.

A v panelu Kategorie a parametry rodiny změňte původní kategorii Elektrické vybavení na kategorii Elektrická tělesa.

Původní kategorie

Nová kategorie

Tato přeměna kategorie způsobí, že parametr Napětí už nebude systémový parametr, ale částečně upravitelný parametr uživatelský.

Z karty Vytvořit si znovu spusťte nástroj Typy rodin.

V panelu Typy rodin je vidět, že nastavení původního parametru Napětí již lze měnit (volba Upravit je přístupná).

Schránka 08

Klikněte nyní na tlačítko Upravit… a změňte typ parametru na Instance.

Nyní z karty Vytvořit si opět spusťte nástroj Kategorie a parametry rodiny.

A v panelu Kategorie a parametry rodiny vraťte původní kategorii na Elektrické vybavení (z dočasné kategore Elektrická tělesa).

Spusťte si nástroj Typy rodin.

V panelu Typy rodin je nyní vidět, že se nastavení původního parametru Napětí změnilo z typového na instanční. Parametry instance jsou v Revitu rozpoznatelné pomocí slova výchozí v závorkách za názvem parametru – [Napětí (výchozí)]. Tlačítko Upravit… je  nepřístupné, protože se parametr Napětí opět vrátil na původní status – systémový.
Při použití této rodiny v projektu lze každé její instanci nastavit různou hodnotu Napětí bez nutnosti vytváření velkého počtu typů jedné rodiny.
Ostatní původní parametry rodiny jsou zde obsaženy také, při dočasné změně na jinou kategorii zde totiž zmizely.

Poznámka:

Procesem dočasné přeměny kategorie za jinou a zpět se původní parametr Napětí z pohledu formátu změnil následujícím způsobem:

– z disciplíny Elektroinstalace na disciplínu Běžný

– z typu parametru Elektrický potenciál na Text.

Možnosti uživatelského parametru
Možnosti původního parametru po změně kategorie

Samotná hodnota Napětí bude formátovaná jako textová s možností zadání libovolného textového řetězce.

Původní formát parametru Napětí formátovaný jako veličina elektroinstalace.

Formátování dle disciplíny