Revit MEP – Zobrazení skrytých hran a os u trubek s kruhovým profilem.

Dnešní příspěvek se dotýká jednoho zajímavého problému při souběžném používání skrytých hran a os trubního vedení.

V projektu se objevil požadavek na zobrazení mimoběžně se křížících vedení následujícím způsobem:
– v místě křížení nebudou žádné (ani skryté) hrany
– osy trubek zůstanou viditelné

Cílový stav zobrazení:

Požadovaný vzhled trubek - skryté hrany NE, osy ANO            Prostorové zobrazení propletence

 

Běžným nastavením můžeme ale dosáhnout jen těchto vzhledů:

Skryté hrany ANO                           Skryté hrany NE

Běžné zobrazení - skryté hrany ANO, osy ANO

 

Nastavení vykreslování skrytých hran:
Skryté hrany ANO/NE

Nastavení stylu trubního vedení:
Styl objektu Trubky

Úpravy pro dosažení zobrazení Skryté hrany NE, Osy ANO:
Úprava nastavení pro skryté NE, osa ANO

Celá úprava spočívá v nastavení vhodné hodnoty pro tzv. Vnitřní mezeru v panelu Mechanická nastavení. Např. při DN trubky 300 mm postačuje hodnota kolem 5 pro měřítko pohledu 1:50. Rozsah hodnot je 0 až 19.1 mm.